Kenneth Grahn      Ordförande                  040-7079371


Magnus Malm       Viceordförande            0500-972918

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kent Gustafsson  Sekreterare                   040-5045171


Börje Skogberg                                           040-5639329


Leif Lindman                                                0400-840390


Patrik  Grahn                                                0400-931052     

                                    

Carl-Johan Sandberg  Kassör                    0400-473307


Hans Österholm                                          040-6215283