Kenneth Grahn      Ordförande                  040-7079371


Leif Degerlund      Viceordförande            0400-623603  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kent Gustafsson  Sekreterare                   040-5045171


Börje Skogberg                                           040-5639329


Leif Lindman                                                0400-840390


Patrik  Grahn                                                0400-931052


Guy Johansson                                            040-5541770


Carl-Johan Sandberg  Kassör                    0400-473307


Magnus Malm                                              0500-972918            


Hans Österholm                                          040-6215283