- Påskköran långfredagen den 14.4 kördes från klubben via prästkula ca 30kilometer 23 deltagare deltog sedan korv grillning i klubben.