Nyhetsbrev.

"Här publicerar vi månatligen ett sammandrag av de senaste händelserna i klubben. Meningen är att de klubbmedlemmar som inte regelbundet besöker klubben kan följa med klubbens verksamhet via hemsidan. Mera information om verksamheten finns i styrelseprotokollen som finns till påseende i klubben".

                                    FEBRUARI 2023

Magnus Lassander höll 2.2.2023 en föreläsning i förstahjälp. På plats fanns 17 deltagare som fick lära sig bland annat hur man förbinder sår och stoppar blödning.

Lördagen 4.2. ordnades en resa till Karkkilan Rompetori i Högfors. Drygt 20 personer deltog.

Klubbens årsmöte hölls 19.2.2023 med 28 medlemmar på plats. De stadgeenliga ärenden behandlades raskt. Den sittande styrelsen omvaldes och Mia Skogberg- Österholm valdes in som ny medlem i styrelsen. Mia gjorde historia som klubbens första kvinnliga styrelsemedlem.

Verkstaden har hela månaden varit fullbesatt. Omkring 13 olika projekt är på gång. Biljardbordet har också varit i flitig användning.

                                         Mars 2023 

Renoveringen och förstoringen av målningrummet är klar och målningsrummet kan börja användas igen från den 4 april.

Mopobönorna besökte 23.3 Pojo Fbk och övade handsläckning. Damerna lärde sig använda pulversläckare och att släcka bränder bland annat i kastrull och oljefat samt hur man agerar när kläderna fattar eld. Bilder finns på hemsidan i bildarkivet under menyn "Mopobönorna".

Klubben besökte 25.3 Malmåsa föreningshus i Prästkulla och såg revyn "Vi har flyt". 33 medlemmar deltog.

Klubben ordnade 29.3 ett informationstillfälle om solpaneler. Mikaela Holmström från Raseborgs Energi berättade klart och tydligt för 41 närvarande medlemmar det väsentliga om solpaneler. Deltagarna passade på tillfället att ställa frågor och diskussionen var livlig.                             

                                         April 2023

Mopobönorna besökte 2.4 blombutiken Tusensköna och gjorde arrangemang med påsk tema. Butiken utrymme begränsade deltagarantalet till 10 personer.

Klubben ordnade 7.4 påsk träff. På programmet stod en mopedköra och en promenad med frågesport. 28 personer deltog.

Årets förta kvällsköra gick till Vesterby där man grillade korv i en nybyggd grillkåta. 15 personer deltog.

Månadens goda nyhet var att Raseborgs stad beviljat klubben ett verksamhetsbidrag på 900 euro.