- Midsommarköran kördes den 25.6 med start från klubben kl.10.30 och 11.15 från raseborgstegel och sedan körd vi vidare ner mot sannesudd på kaffe och glass 37 deltagare deltog.