VERKSAMHETSPLAN 2014

BOWLING EN SÖNDAG I                                   JANUARI-FEBRUARI*

ÅRSMÖTE                                                                     16.2 2014*

MIDVINTERDAGSUTEJIPPO                                       1.3.2014 KL.13*

GOKART KÖRAN                                                          15 MARS*

FÖRSTAHJÄLPKURS                                                    6.4.2014*

PÅSKKÖRAN                                                                 18.4.2014*

KASNÄSKÖRAN                                                            3.5.2014*

RASEBORGSLOPPET                                                  10.5.2014*

MOPEDORIENTERING                                                 TORSDAKVÄLLAR

MIDSOMMARKÖRAN                                                    22.6.2014*

ÖPPET HUS TENALADAGEN                                       26.7. 2014*

TREDAGSKÖRAN *

(Tammela)                                                                      27-29 JUNI*

AHS-KÖRAN                                                                 23.8.2014*

BACKBILSKÖRAN I PÅMINNE                                       AUG - SEPT.*

MOPEDHANTERINGSTÄVLING                                    SEPTEMBER*

SJÄLVSTÄNDIGHETSKÖRAN                                       6.12.2014*

JULFEST                                                                        13.12.2014*

HEMLIGA KÖROR APRIL -SEPT. TORS.KVÄLLAR

MEDLEM ORDNAR 1GGR i MÅN.

 

STYRELSEN.