verksamhetsplan 2013


Bowling någon söndag i januari  *

Årsmöte 10.2.2013 i klubben kl 16.00  *

Isbane köran 24.2 2013 *

Gokart köra 10.3.2013 *

Museibesiktning 16.3.2013 *

Påskköra 29.3.2013 *

Kasnäsköran 4-5.5 .2013*

Raseborgsloppet 18.5.2013*

Midsommarköran 23.6.2013*

Öppet hus på Tenaladagen 27.7.2013*

Tredagarsköran till Åland 30.7-3.8*

Ahs köran 17.8.2013 i Tusby*

Backbilsköra i påminne 22.8.2013*

Backköran i rörsbybacken 8.9.2013*

Självständighetsköran 6.12.2013*

julfest 14.12.2013*


mopedorientering körs en serie på 5 tävlingar

Hemliga köror en gång per månad från april - sept.