Verksamhetsplan 2015

 Bowling en söndag i                                    mars

 Årsmöte                                                       15.2 *

 Midvinterdagsutejippo                                  1.3*

 Gokart köran                                                 Mars-April*

 Påsk köran                                                    3.4*

 Kasnäs köran                                                16 - 17.5*

 Raseborgsloppet                                           27.6*

 Mopedorigentering                                        Torsdakvällar

 Midsommarköran                                           21.6*

 Öppet hus Tenaladagen                                25.7*

 Tredagarsköran (Sverige)                              7-11.8

 Ahs- köran                                                      23.8

 Backbilsköran i Påminne                                Aug - sept

 Mopedhanteringstävling                                 September

 Självständighetsköran                                    6.12

 Julfest                                                             12.12

 Hemliga köror april - sept . Tors. kvällar medlem. ordnar 1ggr 1 mån

 Styrelsen.