Billnäs köran 7.5 till byggnads apoteket 15 deltagare