Tenala Dagen 2012

  Tenala Dagen hade mopoklubben öppet hus med lite utställnig av veteran mopeder, bilar,

  motorcyklar. Transport ordnades mellan Tenala och Gennarby med limosine. Besökare hade

  vi cirka 300.